Elevledda lektioner

Just nu är eleverna i åk 8 och åk 9 inne i en period där de får planera och leda lektioner för sina klasskamrater. Eleverna ska ta hänsyn till flera olika moment i sin planering. Nedan ser ni dokumentet som eleverna tar del av inför sin planering:

——————————————————————————————————————–

Egen lektion åk 8-9

Din planering bör innehålla följande:

• I vad och för vem du vill hålla uppgiften.

• Vilken utrustning behövs (musik, redskap etc.)?

• En tidsplanering för lektionsinnehållet. Lektionen består

vanligen av följande delmoment: uppvärmning, huvuddel och avslutning.

• Hur du praktiskt har tänkt genomföra lektionen.

• Anpassa din planering så att alla blir aktiva och att det blir en lagom svårighetsnivå. Inte för svårt och inte för lätt.

• Om du ska dela in lag tänk på hur du gör detta.

En idrottslektion består oftast av tre delar:

1. Uppvärmning (Rörelser till musik eller utan musik, lekar eller att ni kör en uppvärmning som är kopplad till huvudaktiviteten)

2. Huvudaktivitet ( kondition, styrka, bollspel, samarbete, dans, rörelser till musik, friidrott, osv.)

3. Avslutning ( stretching, avslappning, osv.)

Ledarskap:

Som ledare är man en förebild för sina kamrater. Man behöver inte vara bäst, men man ska såklart försöka inspirera och ”pusha” på så mycket som möjligt.

Man bör vara:

• kunnig inom aktiviteten

• Bra på att organisera

• Duktig på att kunna aktivera och stimulera

• Ordningsam

• Rättvis

• Positiv

• Ödmjuk

• Bra på att uppmuntra och berömma

Förberedelser:

• Kom i tid till lektionen (minst 10 minuter innan, beror på mängden förarbete) Plocka fram utrustningen som behövs.

• Tänk igenom hur du ska samla grupper, hur du förklarar så att alla ser/hör.

Genomförande:

• Hur och var ska gruppen samlas?

• Hur står du i förhållande till gruppen så att alla ser och hör så bra som möjligt?

• Vänd dig alltid mot gruppen då du pratar

• Se till att gruppen är tyst när du pratar, så att du inte sliter på din röst. Enkla och tydliga instruktioner.

• Försäkra dig om att alla förstått dina instruktioner.

Bedömning:

• Innehåll

• Engagemang

• Tydlighet

• Planering

• Ledarskap

Utgå från detta dokument och lämna in en planering innan din lektion.

——————————————————————————————————————-

Det är mycket intressant att se eleverna leda lektionerna, nedan är en bild från Oscars lektion där eleverna i åk 8 spelar ”krabb-fotboll” som uppvärmning.

Krabbfotboll

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *