Kategoriarkiv: Utvärdering / Reflektion

Puls och Kondition

Eleverna i år 7-9 har under fem veckor arbetat med Tema ”Puls och Kondition”. Eleverna har fått genomföra fem olika typer av konditionstest med en pulsmätare kopplad till kroppen. Efter ett genomfört test har de fått skatta sin upplevda trötthet på ”Borgskalan”. Utifrån sina pulsvärden och sin skattade trötthet har eleverna registrerat sina upplevelser i något som kallas ”Upplevelselogg”.

Utifrån sina upptäckter har eleverna satt upp ett mål gällande t.ex. sin kondition, styrka, rörlighet eller något annat de känner att de vill utveckla. Eleverna planerar sen en individuell lektion där de ska ta sig närmre sitt mål och svarar på frågor både innan och efter genomförd lektion.

Målet med arbetet är:

”Eleven ska få en förståelse för vad som händer i kroppen vid fysisk ansträngning. Eleven ska kunna förklara olika begrepp kopplade till konditionsträning och puls samt jämföra och resonera kring olika typer av konditionsträning.”

Nedan finns upplevelseloggen samt frågeställningarna inför den egen planerade lektionen.

Här finns även den registrerade pulsen för en elev i åk 9 vid samtliga fem konditionstester.

Ställ muspekaren på bilden för att få en enkel beskrivning av varje test.

Jag har även delat flippade filmer för samtliga test så eleverna får en kännedom om vad de ska göra och kan förbereda sig. Elever i åk 8 och 9 har själv valt i vilken ordning de vill genomföra testen.

Nedan följer några exempel på filmer:

Cooperstest:

Stjärnan:

Steptest: 

 

Självskattning / Exit-tickets

Under v. 45 när åk 7-9 arbetade med Tabata avslutade vi veckans andra lektionspass med att eleverna fick göra en självskattning över sin prestation under veckans idrottslektioner.

Det kan vara nyttigt för eleverna att själv få reflektera kring sin egna prestation och även nyttigt för mig och min kollega Christoffer att se hur eleverna skattar sig själv på betygsmatrisen och vilka argument de använder för att motivera deras val.

Vi använde oss av en enkel ”post-it lapp” där eleverna fick fylla i sitt namn, vilken nivå i betygsmatrisen som de nått upp till och även berätta vad de gjort för att nå ditt.

Förmågan vi arbetade med var den som handlade om ”Deltagande”, enligt matrisen bedöms följande:

E-nivå:

– Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

C-nivå :

– Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

A-nivå:

– Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

exit-ticket

Några elever valde att arbeta med pulsmätarna för att kunna se hur länge de var aktiva i den optimala zonen (70-90% av maxpuls) och använde det i sin exit-ticket.

Puls-baserad träning

Eleverna i åk 8 och 9 har under vecka 38 på allvar kommit igång med sin puls-baserade träning där de har en pulsmätare mot bröstkorgen som är kopplad via bluetooth till en Ipad. Här kommer ett exempel på hur eleverna i 8:2 har arbetat med löpning i olika former med sin puls som verktyg.

Lektion 1 får eleverna i uppgift att röra sig på konstgräsplanen under 12-20min. Målet för eleverna var att hela tiden ligga i spannet 70-90% av deras beräknade max-puls (220-ålder). Här nedan ser vi en graf över hur det gick för en av eleverna:

skarmavbild-2016-09-22-kl-13-37-44

På bilden ovan ser vi att eleven har rört sig inom det gröna och gula området under majoriteten av lektionspasset. Eleven har gjort ett bra jobb med att hitta vilken ansträngning som är lämplig för att pulsen inte ska sticka upp i det röda området eller trilla ner i den blå zonen.

Efter genomförd aktivitet fick eleven skatta sig själv på ”Borgskalan” som är en skala över upplevd trötthet.

Lektion 2 arbetar eleverna än en gång på konstgräset men nu är målet för eleverna att springa intervaller där de vill pressa sig själv så nära sin maxpuls som möjligt, för att därefter återhämta sig och sen repetera sprinten igen. Samma elevs graf såg då ut såhär:

skarmavbild-2016-09-22-kl-13-38-12

Vi kan se på bilden ovan att eleven har rört sig betydligt mer i den röda zonen. Eleven har också vid flera tillfällen varit över 200 i puls. Efter avslutat arbete fick eleven än en gång skatta sin upplevda trötthet på Borg-skalan.

Reflektion/ Utvärdering.

Eleverna får ta ställning till fyra utvärderingsfrågor knutna till veckans lektioner. Där får de dela med sig av sina upplevelser, knyta an till tidigare upplevelser av trötthet och ge lite egna förslag på hur man kan utveckla sin kondition och hur pulsen kan fungera som ett redskap vid t.ex. konditionsträning.

Avslutningsvis får vi några kloka tips från Ossian som nyss genomfört en lektion med pulsmätaren:

Yo-Yo Test

Varje vårtermin springer eleverna i åk 7-9  ett konditionstest vid tre olika tillfällen (januari, mars/april och juni). Eleverna får skatta sig själv i hur långt de tror att de orkar springa och sätta upp ett mål inför genomförandet. Efter genomfört test fyller eleverna i sina upplevelser av trötthet och får reflektera över hur det känns att bli ordentligt utmattad. Slutligen sätter man upp ett nytt mål och hur man ska förbereda sig inför kommande test.

IMG_0152

Vi fick en pratstund med Martin i klass 8A som nyss sprungit klart årets första Yo-Yo Test och som lyckades med bedriften att springa klart hela den första nivån. En bedrift som endast en handfull elever klarat under de åren vi använt oss av testet på idrotten.

Martin

En nöjd Martin som nyss sprungit 4560m i 40m intervaller (114st).

Hur känns det?

– Man är ju rätt seg i benen.

Vilket mål satte du idag?

– Att klara hela första testet.

Vad har du gjort bra idag?

– Har pressat mig själv.

Vad tänkte du under tiden du sprang?

– Att inte tänka på att man har håll eller är trött.

Vad blir ditt nya mål?

– Nytt mål är att slå skolrekordet 19,1 på nivå 2.

Martin har varit nära att springa klart nivå 1 vid ett par tillfällen under åk 7 och han satte upp det som sitt mål i ”träningsdagboken” som eleverna har arbetat med under HT-2015 i Google Drive.