Kategoriarkiv: Planera träning / Egna lektioner

Puls och Kondition

Eleverna i år 7-9 har under fem veckor arbetat med Tema ”Puls och Kondition”. Eleverna har fått genomföra fem olika typer av konditionstest med en pulsmätare kopplad till kroppen. Efter ett genomfört test har de fått skatta sin upplevda trötthet på ”Borgskalan”. Utifrån sina pulsvärden och sin skattade trötthet har eleverna registrerat sina upplevelser i något som kallas ”Upplevelselogg”.

Utifrån sina upptäckter har eleverna satt upp ett mål gällande t.ex. sin kondition, styrka, rörlighet eller något annat de känner att de vill utveckla. Eleverna planerar sen en individuell lektion där de ska ta sig närmre sitt mål och svarar på frågor både innan och efter genomförd lektion.

Målet med arbetet är:

”Eleven ska få en förståelse för vad som händer i kroppen vid fysisk ansträngning. Eleven ska kunna förklara olika begrepp kopplade till konditionsträning och puls samt jämföra och resonera kring olika typer av konditionsträning.”

Nedan finns upplevelseloggen samt frågeställningarna inför den egen planerade lektionen.

Här finns även den registrerade pulsen för en elev i åk 9 vid samtliga fem konditionstester.

Ställ muspekaren på bilden för att få en enkel beskrivning av varje test.

Jag har även delat flippade filmer för samtliga test så eleverna får en kännedom om vad de ska göra och kan förbereda sig. Elever i åk 8 och 9 har själv valt i vilken ordning de vill genomföra testen.

Nedan följer några exempel på filmer:

Cooperstest:

Stjärnan:

Steptest: 

 

Elevledda lektioner

Terminen börjar lida mot sitt slut och de flesta eleverna i åk 8 och 9 har fått planera och leda egna idrottslektioner. Idag fick eleverna i 8A ta del av Kasper och Sixtens lektion där man kombinerar samarbete, redskapsbana och fysisk träning.

överblick

En överblick av banan

Eleverna delas upp i fyra lag, varje lag ska transportera en bänk med tre ärtpåsar på sig. Det måste alltid vara minst två elever som håller i bänken. Bänken ska flyttas runt på en redskapsbana med olika hinder där laget tvingas samarbeta för att undvika att tappa sina ärtpåsar. Om ett lag tappar två eller fler av sina ärtpåsar belönas man med fysisk träning i form av armhävningar, sit-ups och upphopp.

bänk

En bänk med ärtpåsar

En rolig aktivitet som ställer höga krav på alla elever i gruppen.

hinder 1 hinder 2

Lagen samarbetar för att flytta runt sina bänkar

Elevledda lektioner

Just nu är eleverna i åk 8 och åk 9 inne i en period där de får planera och leda lektioner för sina klasskamrater. Eleverna ska ta hänsyn till flera olika moment i sin planering. Nedan ser ni dokumentet som eleverna tar del av inför sin planering:

——————————————————————————————————————–

Egen lektion åk 8-9

Din planering bör innehålla följande:

• I vad och för vem du vill hålla uppgiften.

• Vilken utrustning behövs (musik, redskap etc.)?

• En tidsplanering för lektionsinnehållet. Lektionen består

vanligen av följande delmoment: uppvärmning, huvuddel och avslutning.

• Hur du praktiskt har tänkt genomföra lektionen.

• Anpassa din planering så att alla blir aktiva och att det blir en lagom svårighetsnivå. Inte för svårt och inte för lätt.

• Om du ska dela in lag tänk på hur du gör detta.

En idrottslektion består oftast av tre delar:

1. Uppvärmning (Rörelser till musik eller utan musik, lekar eller att ni kör en uppvärmning som är kopplad till huvudaktiviteten)

2. Huvudaktivitet ( kondition, styrka, bollspel, samarbete, dans, rörelser till musik, friidrott, osv.)

3. Avslutning ( stretching, avslappning, osv.)

Ledarskap:

Som ledare är man en förebild för sina kamrater. Man behöver inte vara bäst, men man ska såklart försöka inspirera och ”pusha” på så mycket som möjligt.

Man bör vara:

• kunnig inom aktiviteten

• Bra på att organisera

• Duktig på att kunna aktivera och stimulera

• Ordningsam

• Rättvis

• Positiv

• Ödmjuk

• Bra på att uppmuntra och berömma

Förberedelser:

• Kom i tid till lektionen (minst 10 minuter innan, beror på mängden förarbete) Plocka fram utrustningen som behövs.

• Tänk igenom hur du ska samla grupper, hur du förklarar så att alla ser/hör.

Genomförande:

• Hur och var ska gruppen samlas?

• Hur står du i förhållande till gruppen så att alla ser och hör så bra som möjligt?

• Vänd dig alltid mot gruppen då du pratar

• Se till att gruppen är tyst när du pratar, så att du inte sliter på din röst. Enkla och tydliga instruktioner.

• Försäkra dig om att alla förstått dina instruktioner.

Bedömning:

• Innehåll

• Engagemang

• Tydlighet

• Planering

• Ledarskap

Utgå från detta dokument och lämna in en planering innan din lektion.

——————————————————————————————————————-

Det är mycket intressant att se eleverna leda lektionerna, nedan är en bild från Oscars lektion där eleverna i åk 8 spelar ”krabb-fotboll” som uppvärmning.

Krabbfotboll

Acro-yoga

Under terminens sista vecka höll fyra av klass 8As tjejer i en lektion Acro-yoga för sina klasskamrater. Acro-yoga bygger på Akrobatik kombinerat med Yoga.

tjejerna

Instruktörerna visar upp två olika poser som eleverna försöker bemästra.

acroyogastockholm.se skriver på sin webbsida:

”Två eller flera människor är tillsammans i en förening av lekfullhet, kämpaglädje och kärleksfull vänlighet. Du använder varandra som redskap och tränar inte bara styrka, balans och närvaro utan också tillit till andra människor.Acroyoga är att njuta av nuet. Det kan många gånger börja som en rolig träningsform som är en blandning av yoga, akrobatik och thaimassage. Det blir tillslut lätt en livsstil – ett sätt att dela med sig av sig själv till andra.”

Ledda av sina nya instruktörer så prövade gruppen på olika positioner och ställningar. Det ledde till mycket skratt och tufft fysiskt arbete.

grupp

Här visar instruktörerna Ebba och Victoria en ny pose.

Acro-yoga

Kreativiteten flödar

Eleverna fick även hitta på egna ställningar.

martin Ebbe

Martin och Ebbe har hittat ett nytt sätt att konversera.

sigge

På den sista bilden ser vi Sixten och Kasper som illustrerar den nya tidens skrivbord…

Stort tack till Ebba, Victoria, Siri och Lina för deras insatser på dagens lektion.