Månadsarkiv: april 2016

Orientering

I kunskapskraven för åk 6 står det att eleven ska kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. I årskurs 4-6 väljer vi därför att låta eleverna träna sig i orientering i närmiljön (Västra Ingelstad).

I kunskapskraven för åk 9 står det att eleven ska kunna orientera sig  i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. I årskurs 7-9 väljer vi därför att åka till Torup (Bokskogen) där eleverna får orientera i okänd miljö.

Innan vi skickar ut eleverna på jakt efter kontroller så har vi en teoretisk genomgång där man får lära sig flera olika användbara begrepp inom orientering bl.a. ”tum-greppet”, skala och hur man ”passar kartan”.

Här följer en kort instruktionsfilm om orientering för att hjälpa dig inför dina kommande utmaningar.

Lycka till!

Tre snabba frågor…

Vi har fått en pratstund med Fanny Som håller på att avsluta sina lärarstudier på Malmö högskola. Hon gör sin sista VFU (verksamhets förlagd utbildning) på Framtidskompassen i Västra Ingelstad. De senaste veckorna har hon planerat och lett undervisningen för eleverna i åk 3-6. Eleverna har arbetat med grovmotoriska grundfärdigheter på olika redskapsbanor. De har tränat sig i följande färdigheter: springa, hoppa, åla, stödja, kasta, hänga, krypa osv..

Fanny

Vad har fungerat bra under din tid på skolan?

Det är väldigt bra barngrupper, eleverna är lätta att arbeta med. När eleverna är bra på att ta instruktioner och att lyssna så underlättar det för mig som lärare. Jag vill också lyfta fram den fina idrottshallen och mina duktiga handledare.

Vad har du utvecklat under din tid på skolan?

Jag har fått mycket nya idéer och tankar från tiden här. Jag har utvecklats eftersom jag har fått ta ett stort ansvar, eleverna har sett mig som ytterligare en lärare och jag har känt mig som en av lärarna. Jag har även fått förtroendet att prova mina egna idéer.

Finns det något du skulle gjort annorlunda?

En månad har gått fort, jag skulle vilja ha mer tid med eleverna. Jag känner att jag har fått en bättre kontakt med de yngre barnen som jag även träffar när jag är är på fritids. Jag skulle vilja hinna skapa lika starka band även med de äldre eleverna.

Idrottslärarna och alla eleverna på Framtidskompassen tackar Fanny för allt det fina arbetet hon gjort under sina år på skolan (framförallt i skapandet av filmer till bloggen) och vi vill passa på att önska henne all lycka i sitt framtida yrkesliv.

Volleyboll film

Inför kommande volleyboll turnering har jag tillsammans med Frida Haugaard som arbetar som pedagog på skolan satt ihop en film om grunderna i volleyboll. Frida har en gedigen bakgrund inom så väl vanlig volleyboll med bl.a. spel på universitetsnivå i USA som inom beachvolleyboll där hon har vunnit SM-guld.

Jag tackar Frida för hjälpen samt de fem eleverna som bidrog vid inspelningen av filmen. Även ett stort tack riktas till Fanny som just nu är lärarkandidat hos oss på idrotten som gjort ett fantastiskt jobb bakom kameran med filmning och klippning.

Mycket nöje: